Det planlegges kull på Pippi, HCAJV 17 Tercinta Too Glam To Give A Damn i løpet av våren 2020. 

 

Det forventes sunne og friske valper. 

Fôrvert på sentrale Østlandet ønskes. 

Hannhund er bestemt, kommer tilbake til hvem senere