Det planlegges kull på Pippi, HCAJV 17 Tercinta Too Glam To Give A Damn i forhåpentligvis i løpet av 2019. 

 

Det forventes sunne og friske valper. 

Fôrvert på sentrale Østlandet ønskes. 

Hannhund er bestemt, kommer tilbake til hvem senere